Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Geoenergianlæg er højeffektive, energibesparende og økonomisk attraktive energianlæg, som udnytter jord- og grundvandsmagasiner til køling, varme

samt termisk energilagring.

 

Fra tanke til færdige og idriftsatte geoenergianlæg er ATES A/S med som part-

ner og sikrer med hensyntagen til natur, miljø og øvrige omkringliggende inte-ressenter en løsning, der giver et robust og fleksibelt energianlæg.

 

Vi tilbyder geoenergianlæg i alle entreprise- og partneringsformer, og indgår samarbejde både som fag- såvel som totalleverandør.

 

Tag os med på råd så tidligt i processen som muligt og træk på vore eksperter,

der kan hjælpe med dimensionering, projektering og levering af alle former

for geoenergianlæg.

 

Vi imødekommer videst muligt vore kunders ønsker, og står inde for respekt-

fuldt samarbejde, overholdte aftaler og leverance i høj kvalitet til aftalt tid.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329