Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Behov

For at finde frem til det mest optimale anlæg, indgås der tæt dialog mellem ATES A/S og bygherre om dennes effekt og energibehov, samt variationer over året - aktuelt såvel som fremtidigt.

 

Skitseprojekt

Baseret på behov og lokalt kendskab til jord- og grundvandsforhold skitserer ATES A/S et samlet anlæg, hvor investering står mål med de forventede øko-nomiske og energimæssige besparelser.

 

Myndighedsdialog og interessentinddragelse

Geoenergianlæg udnytter og påvirker naturens ressourcer og er således lov-givningsmæssigt underlagt specifikke rammer og vilkår, der normalt ikke ar-bejdes med inden for energiforsyningsområdet.

 

Så for at afkorte tidshorisonten for etablering af geoenergianlægget indbyder ATES A/S ved projektopstart myndigheder og øvrige interessenter til dialog.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329