Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Funktionsdesign

I et tæt sammenspil mellem ATES A/S og bygherre designes funktionaliteten af geoenergianlægget. Der tages udgangspunkt i ATES A/S standardløsning, som tilpasses til bygherres individuelle behov, øvrige styringer og anlæg.

 

Dimensionering og tegningsarbejde

ATES A/S dimensionerer rør, ventiler og pumper i henhold til flowmængder og tryktab. I sammenhæng optegnes anlægget i 3D, så det sikres, at anlægget er producerbart i forhold til de givne rammer.

 

Anlægs- og funktionsbeskrivelse

ATES A/S dokumenterer og beskriver anlægget. Der udarbejdes en funkti-onsbeskrivelse for anlæggets driftsformer, alarmer, kommunikation mv.

 

Kvalitetssikring

ATES A/S kvalitetsprocedure sikrer, at der er fuld sporbarhed og dokumentation for udførte arbejder.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329