Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Standardisering og systemudvikling

ATES A/S og Grundfos har i samarbejde hjemhentet erfaringer fra Danmark,

såvel som fra Europa, og fundet behov for at udvikle standardiserede løsnin-

ger, som ikke baseres på enkeltmandsværk. Således er der indgået samar-

bejde om at udvikle ATES løsninger, som bygger på Grundfos’ standardkompo-

nenter og produktprogram, hvorved bygherre sikres en løsning af høj kvalitet,

og der leveres med garanti for support.

 

Løsningerne leveres med semi-plug&play-enheder, der overordnet styres fra

den leverede hovedstyretavle. Softwaren i boringstavlerne, såvel som i ho-

vedstyretavlen, er standardiseret. Softwaren bygger på mange års erfaring og

leveres med åbne protokoller.

 

I løsningerne er kvalitet, adgang til reservedele og servicerbarheden sat i høj-

sædet. Ligeledes er sikkerhed vægtet meget højt, og der er således indbygget

lokale såvel som overordnet sikkerhedsfunktioner, hvorved ATES anlægget

ikke lider skade i tilfælde af kritiske fejl.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329