Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Prøveboring og boringstest

For vurdering af det lokale energipotentiale og til brug for dimensionering, do-kumentation og senere produktion, udfører ATES A/S en prøveboring, hvori der udføres en række test.

 

Dokumentation, miljøpåvirkning og ansøgning

Baseret på offentligt tilgængelige arkivdata og aktuelt indsamlede borings-

tests opsætter ATES A/S en jord-/grundvandsmodel, som bruges til design af geoenergianlægget og til vurdering af anlæggets påvirkning på det omgivende miljø og eventuelle interessenter.

 

Projektansøgning

Modelresultaterne danner tillige baggrund for ansøgningen til etablering og drift af geoenergianlægget.

 

ATES A/S tilbyder at udarbejde og indsende ansøgningen til kommunal sags-behandling.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329