Systemleverandør af komplette

jord-og grundvandsbaserede energiløsninger

 

Anlægsrenovering

Ad åre kan det vise sig at være en fordel eller direkte nødvendigt at renovere/ ombygge et i forvejen installeret geoenergianlæg. Det kan blandt andet skyl-

des ændrede driftsforudsætninger, nedslidning af bevægelige dele, tæring, forældede automatikplatforme, uhensigtsmæssigt anlægsdesign mv.

 

Anlægsgennemgang og vurdering af renoveringsbehov

ATES A/S tilbyder at bistå ejere af installerede og idriftsatte geoenergianlæg med gennemgang og vurdering af deres installationer. På baggrund heraf ud-arbejdes et notat, hvori renoverings- eller ombygningsbehovet vurderes. For-slag til indsatser og ombygninger kategoriseres, så kritisk drift først og frem-mest kan opretholdes, mens mindre akutte indsatser prioriteres lavere.

 

Gennemførelse af anlægsrenovering

ATES A/S tilbyder efterfølgende at bistå anlægsejere med gennemførelse af

de ønskede eller nødvendige indsatser. Herunder planlægningen af ombyg-ningen/renoveringen i forhold til opretholdelse af kritisk drift.

 

ATES A/S | MICHAEL DREWSENS VEJ 23 | DK 8270 HØJBJERG | mail@ates.dk |+45 30 32 51 25 | CVR: 38435329